J.W.Kok" /> Your SEO optimized title page contents
Zoeken

Zonnepanelen voor particulieren


Zonnepanelen particulieren 

Particulier
Voor u als particulier zijn zonnepanelen de oplossing.
Niet alleen vanwege de duurzaamheid, maar ook zeker als het gaat om de financiele voordelen die ermee gepaard gaan.Er wordt voorspeld dat de energie binnen 5 jaar zal verdubbelen.
Bent u betrokken met de aarde en het klimaatprobleem?
Dan is dit de manier om een steentje bij te dragen aan een duurzame wereld.Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergiegetijdenenergiewaterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde
Zonne-energie is zonder meer de meest voor de hand liggende vorm van energie om dit te bewerkstelligen. 
Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen. In totaal is er dit jaar voor de subsidie en de uitvoering van de regeling €22 miljoen beschikbaar. Daarmee kunnen zeker 30.000 aanvragen worden gehonoreerd.
Rendement investering zonnepanelen
Een goed rendement op uw zonnepaneleninvestering is niet meer afhankelijk van een subsidie.
Natuurlijk kan een subsidie bijdragen aan een nog kortere terugverdientijd van uw installatie.Door de snelle stijging van energie prijzen verdient U de panelen sneller terug.
Maar door verschillende belastingtechnische stimuleringsmaatregelen en een steeds hoger wordende stroomprijs en de spectaculaire prijsdaling eind 2011 maakt 
het investeren in zonnepanelen erg interessant.
Dit geldt voor zowel de zakelijke als de particuliere De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt
Voordelen zonne-energie
Met zonne-energie kan men zelf elektriciteit of warmte opwekken, en dit op een duurzame manier.
Zonne-energie is op veel manieren inzetbaar.
Niet alleen om gebouwen mee te verwarmen of om elektriciteit te produceren, maar ook als aandrijving voor voertuigen of apparaten.De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99% liggend tussen 300 en 3000 nm. (De golflengten van zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 nm).


Hier alle voordelen nog eens bij elkaar.

- Het licht en de warmte van de zon is gratis. Men hoeft dus geen extra kosten voor te maken.
- Zonne-energie is schoon omdat er geen schadelijke (bijvoorbeeld het broeikasgas CO2) worden uitgestoten zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het opwekken van elektriciteit of warmte door middel van verbranding van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie of kolenPlanten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese, waarbij zij water en kooldioxide uit de lucht omzetten in suikers. Het fotosynthetisch proces waarop vrijwel het gehele leven op aarde draait, vangt slechts ongeveer 1% van de energie op voor nuttig gebruik, hetzij door lichamelijke activiteit, hetzij door consumptie, hetzij als fossiele brandstof. Bovendien zijn er grote stukken aardoppervlak zoals de woestijnen waar door gebrek aan water de fotosynthese geen kans krijgt. Door het gebruik van zonne-energie is men niet, of in elk geval minder, afhankelijk van olieproducerende landen.
- Overal ter wereld is voldoende dag- en zonlicht zodat deze vorm van energie overal kan worden toegepast. Dus ook op erg afgelegen plaatsen zoals bijvoorbeeld in een woestijn of in de poolgebieden.
- De installatie en het onderhoud van een systeem om zonne-energie mee op te wekken zijn niet alleen veilig maar ook duurzaam.Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment in Nederland en België vooral op twee manieren:
- Het opwekken van zonne-energie veroorzaakt geen geluidsoverlast. Het systeem werkt geheel geruisloos en kan dus overal worden ingezet.meest gebruikte toepassing is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.
- Het transport van fossiele brandstoffen en de winning ervan zal minder worden naarmate men meer energie opwekt met behulp van de zon. Dit betekent minder vervuiling door vrachtwagens, treinen en schepen die deze goederen moeten vervoeren. Bovendien kunnen, de vaak gevaarlijke, mijnen worden gesloten.
  • Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren).
    - Zonne-energie veroorzaakt geen afval waarvoor, zoals bij kernenergie, op lange termijn een oplossing dient te worden gezocht.